Pētījumi

Kokaina valsts valoda: Saeima runā par pilsonisko sabiedrību. Sergejs Kruks

Pilsoniskais, etniskais, ekonomiskais: parlamentārā diskursa kvantitatīvā analīze. Ivars Ījabs

LR Saeimas sēžu stenogrammu datorizēta apstrāde un analīze. Ilze Auziņa

Concept of the Nation in Latvian Parlimentary Discourse. Sergejs Kruks

Morālā retorika 7. un 8. Saeimas stenogrammās. Ivars Ījabs